ฟาโรห์ตุตันคาเมนกษัตริย์แห่งอิยิปย์

รายวิชา ประวัติศาสตร์ ส32170

ครูผู้สอน อาจารย์คเชนทร์ กองพิลา

ครูที่ปรึกษาโครงงานอาจารย์ อรวรรณ กองพิลา

วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1.เพื่อศึกษาประวัติของ ฟาโรห์ ตุตันคาเมน

2.เพื่อศึกษาหาสาเหตุการสิ้นพระชนม์ของฟาโรห์ ตุตันคาเมน

3.เพื่อศึกษาคำสาปฟาโรห์

คำถามของโครงงาน

1.ฟาโรห์ตุตันคาเมน ครองราชย์ได้กี่ปี

2.ฟาโรห์คือคำที่ใช้เรียกชาวอียิปต์ใช้เรียกใคร ในสมัยอียิปต์โบราณ

3.สาเหตุที่ทำให้ ฟาร์ตุตันคาเมน สิ้นพระชนม์ เพราะอะไร

4.ทำไมฟาโรห์ พระองค์นี้มีพระนามว่า ตุตันคาเมน

5.คำสาปมีความเป็นมาอย่างไร