ฟาโรห์ตุตันคาเมนกษัตริย์แห่งอิยิปย์

รายวิชา ประวัติศาสตร์ ส32170

ครูผู้สอน อาจารย์คเชนทร์ กองพิลา

ครูที่ปรึกษาโครงงานอาจารย์ อรวรรณ กองพิลา

วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1.เพื่อศึกษาประวัติของ ฟาโรห์ ตุตันคาเมน

2.เพื่อศึกษาหาสาเหตุการสิ้นพระชนม์ของฟาโรห์ ตุตันคาเมน

3.เพื่อศึกษาคำสาปฟาโรห์

คำถามของโครงงาน

1.ฟาโรห์ตุตันคาเมน ครองราชย์ได้กี่ปี

2.ฟาโรห์คือคำที่ใช้เรียกชาวอียิปต์ใช้เรียกใคร ในสมัยอียิปต์โบราณ

3.สาเหตุที่ทำให้ ฟาร์ตุตันคาเมน สิ้นพระชนม์ เพราะอะไร

4.ทำไมฟาโรห์ พระองค์นี้มีพระนามว่า ตุตันคาเมน

5.คำสาปมีความเป็นมาอย่างไร

โฆษณา